คณะแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โดย คุณศมนีย์ เกิดแสง คุณฉวีวรรณ มังคละทน และคุณรจนา สมบัติเจริญนนท์
ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอานันทมหิดล พร้อมลงนามถวายพระพร
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน
ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ชั้น๑ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย