จิตอาสา ๙๐๔ และคณะแม่บ้าน สปท. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของ สปท.
ร่วมกิจกรรมโครงการทำ Face Shield
ของจิตอาสาภัยพิบัติสถานการณ์โรคระบบาดไวรัส COVID19 เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓