กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี พลเอกชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และกำลังพล ของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีฯ
คุณอลิสา สิริภูบาล แม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
ใน วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒