ข่าวประชาสัมพันธ์คณะแม่บ้าน ฯ

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓


อ่านต่อ >

บริการตัดผมให้แก่ทหารป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล


อ่านต่อ >

ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อ่านต่อ >


รับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี


อ่านต่อ >

งานกาชาดประจำปี 2562


อ่านต่อ >

จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช


อ่านต่อ >

บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙


อ่านต่อ >

การประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒


อ่านต่อ >

รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อ่านต่อ >


ประชุมคณะกรรมการแม่บ้าน สปท. ประจำปี ๒๕๖๒


อ่านต่อ >


การประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


อ่านต่อ >


ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล


อ่านต่อ >